Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szakmai Szövetsége
Akadálymentes nézet
Futófény
Adója 1 %-ával támogatja a gyermek és a különélő hozzátartozói  kapcsolatát.
Névnapok
Köszöntjük minden kedves Janka, Zsanett nevű olvasónkat! Ma 2020. május 30. van.
Bejelentkezés
Betöltés...
Szakmai anyagok
relIndexasc
Számláló
Betöltés...
Írjon nekünk!
Címzett
Név
E-mail
Üzenet
Ez a híradás a korabeli állapotot mutatja.

 

Megalakult a mediátorok első szakmai szövetsége

2003. november 4-én bejegyezték a Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szakmai Szövetségét, amely kiemelten közhasznú szervezet.

Székhely: 1077. Budapest, Wesselényi út 17.

 
„Szövetségünk a fővárosban és a vidéki településeken működő kapcsolatügyeleteken, illetve a család - és gyermekvédelem területén mediátori tevékenységet végző szakembereket fogja össze. A Szövetség felvállalja a kapcsolatügyeleti mediátorok érdekvédelmét, segítséget nyújt szakmai munkájuk személyi és tárgyi feltételeinek megteremtéséhez, segíti a mediátorok mind teljesebb szakmai elismerését hazánkban és az Európai Unió országaiban egyaránt.” (idézet az alapító okiratból. A teljes szöveg a Szövetség székhelyén  megtekinthető)

Mit kínál a kapcsolatügyeleteknek a Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szakmai Szövetsége?

1.Telefonos segélyszolgálatot a szövetség tagjainak.
2.Szakmai képzési, továbbképzési és szupervíziós lehetőséget
3.Szaktanácsadást és segítséget az új kapcsolatügyeleteknek
4.Gyakorlati kézikönyvet, az egységes színvonal és elismertség biztosítását
5.Szórólapok készítését, a kapcsolatügyeleti munka reklámozását
6.Önkéntesek toborzását, felkészítését, az alkalmazási kritériumok kidolgozását
7.Anyagi támogatást, pályázatok kiírását, illetve közös pályázatok beadását
8.Országos lap szerkesztését, kiadását, terjesztését, nyilvánosságot a tagoknak
9.A kapcsolatügyeletek országos címjegyzékének gondozását, terjesztését
10.A kapcsolatügyeleti mediátorok adatbázisának gondozását, egységes statisztikát
11.Szakirodalmi bibliográfia, könyvajánlások, szakirodalmi figyelő elkészítését
12.Konzultációs napok, országos találkozók szervezését, etikai kódex szerkesztését
13.A kapcsolatügyeleti mediátorok érdekérvényesítését munkájuk tárgyi és személyi feltételeinek megteremtéséhez.
14.A kapcsolatügyelet hálózat fejlesztését, gondozását, szakmai kapcsolatteremtést
15.Közvetítést a kapcsolatügyeletek és fenntartóik között.
16.Országos Kapcsolatügyeleti Módszertani Központ létrehozását, kutatást
17.A kapcsolatügyeletek képviseletét itthon és külföldön. Ennek érdekében együttműködést az Egészségügyi, Szociális és Családügyi Minisztériummal és más, a tevékenyégi kört érintő állami és önkormányzati szervvel, valamint a Kapcsolatügyeletek Európai Szövetségével.A fenti célok elérése érdekében a Szövetség elnöksége tárgyalásban van az Igazságügyi és az Egészségügyi Minisztérium illetékes képviselőivel.

 

Nemzetközi szinten első eredményük, hogy aktív közreműködésükkel megszületett a Kapcsolatügyeletek Európai Chartája, és a Kapcsolatügyeletek Európai Szövetsége.

A Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok VI.ésVII. Országos Találkozóját, egyben a Szövetség konferenciáját 2004.-ben és 2OO6-ban tartottuk meg nemzetközi részvétellel Berekfürdőn, a Megbékélés Házában 100-nál több résztvevővel a Kapcsolat Alapítvány és a Szövetség közös rendezésében.Ki lehet a Szövetség tagja?

Minden magánszemély és társadalmi szervezet, amely egyetért a Szövetség céljaival, és közreműködik azok megvalósulásában. Elfogadja a szövetség alapszabályát, fizeti az éves tagdíjat (2000 Ft) és akinek a jelentkezését az elnökség elfogadta. A szövetség rendes tagjának belépési nyilatkozatához csatolni kell két végzett mediátor tag írásbeli támogatását is. A Szövetség rendes tagjait igazolvánnyal, pártoló és tiszteletbeli tagjait oklevéllel látja el.A Közgyűlés által megválasztott vezetőség tagjai:

Elnök: dr. Kardos Ferenc kapcsolatügyeleti mediátor, Budapest Alelnök: Vidáné Ugrin Erzsébet kapcsolatügyeleti mediátor, Budapest

Vezetőségi tagok:
Dr. Ferenczi Zsuzsanna kapcsolatügyeleti mediátor, Szeged
Hegedűsné Váradi Klára kapcsolatügyeleti mediátor, Kaposvár
Tóth Júlia kapcsolatügyeleti mediátor, Gödöllő
Bagdi Sándor pedagógus, A+A Alapítvány, Budapest

Az ellenőrző bizottság tagjai:
Inczeffy Zsuzsa kapcsolatügyeleti mediátor, Ócsa
Marton Imre kapcsolatügyeleti mediátor, Szombathely
Klement János kapcsolatügyeleti mediátor, Budapest