Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szakmai Szövetsége
Akadálymentes nézet
Futófény
Adója 1 %-ával támogatja a gyermek és a különélő hozzátartozói  kapcsolatát.
Névnapok
Köszöntjük minden kedves Ákos, Bátor nevű olvasónkat! Ma 2020. február 28. van.
Bejelentkezés
Betöltés...
Szakmai anyagok
relIndexasc
Számláló
Betöltés...
Írjon nekünk!
Címzett
Név
E-mail
Üzenet
Budapest, 2009. január
 Szakmai beszámoló 2008
 
 
  1. A MAKAMOSZ székhelye megváltozott. Átköltöztünk az Erzsébetvárosi Közösségi Házba, több civil szervezet mellé. (1077 Budapest, Wesselényi u. 17.)
 
  1. 2008 októberében a Kapcsolat Alapítvánnyal közösen megrendeztük a Kapcsolatügyeleti Mediátorok VIII. Országos Találkozóját Berekfürdőn a Szociális és Munkaügyi Minisztérium támogatásából és fővédnöksége mellett.
 
3.   A 2008. október 15-én tartott tisztújító közgyűlésen új elnökséget választottunk.
Az új összetételű elnökség:
elnök:    Posztós László alapító tag, Veresegyház, Gyermekjóléti Szolgálat
alelnök: Vidáné Ugrin Erzsébet alapító tag, Budapest, Erzsébetvárosi Nevelési Tanácsadó
tagok:  Marton Imre alapító tag, Szombathely, Gyermekjóléti Szolgálat
            dr. Ferenczi Zsuzsa alapító tag, Szeged, Gyermekjóléti Központ
            Csöngei Ildikó alapító tag, Komárom, Gyermekjóléti Szolgálat
            Dr. Riechel Éva ügyvéd-kapcsolatügyeleti mediátor, Budapest
Ellenőrző bizottság:
            Elnök: Brieger Sándor alapító tag, Budaőrs, Gyermekjóléti Szolgálat
            Tagok: Inczeffy Zsuzsa alapító tag, Ócsa, Gyermekjóléti Szolgálat
                        Johann Endréné alapító tag, Siófok, Gyermekjóléti Szolgálat
 
  1. Folyamatosan figyelemmel kísértük az új Ptk. Országgyűlés előtti vitáját, a különböző fórumokon hozzászóltunk, figyelemmel a gyermek mindenek feletti érdekére.
 
  1. A tisztújító közgyűlésen elfogadott Állásfoglalást eljuttattuk a köztársasági elnöknek, a gyermekvédelemmel foglalkozó minisztériumoknak, és szakmai szervezeteknek, illetve a gyermekjogi képviselőknek
 
  1. Levelet intéztünk minden országgyűlési képviselőhöz a kötelező mediáció bevezetését megtámadó képviselői indítvány leszavazása érdekében.
 
  1. Honlapunkon és e-mail-es levelező rendszerünkön folyamatosan tájékoztattuk a tagságot a jogszabályok változásáról, a mediációt érintő eseményekről. A tagságnak folyamatos konzultációs lehetőséget nyújt a levelező rendszer.
 
  1. Néhány tagunk részt vesz az IRM és az OIT kezdeményezésére létrehozott munkacsoportban  – melynek feladata a polgári jogi közvetítés bírósági eljárással való kapcsolatának kísérleti program keretében való vizsgálata.  
 
 
Budapest, 2009. január 30.
 
 
                                                                                                    Dr. Kardos Ferenc
A MAKAMOSZ  örökös tiszteletbeli elnöke
Salamanca, 2002. szeptember 29-október 1.

Szakmai beszámoló


az európai kapcsolatügyeletek salamancai találkozójáról 2002. szeptember 29-október 1.


„Az Ellenőrzött Kapcsolatügyeletek Spanyol Szövetsége” szervezésében Salamancában találkoztak az európai kapcsolatügyeletek képviselői, hogy előkészítsék a Kapcsolatügyeletek Európai Chartáját.

A mostani találkozó a 2001-ben Párizsban megkezdett munkát folytatta. Az első találkozón Belgium, Anglia, Olaszország, Svájc, Franciaország és Spanyolország vett részt. Idén nem jöttek el az olaszok, itt voltak viszont a németek, és meghívtak bennünket magyarokat is, mert a legutóbbi, V. Országos konferenciánkon részt vett angol szakemberek igen pozitív beszámolót írtak rólunk. Az első két nap reggel 9-től este 9-ig, 10-ig tanácskoztunk, a harmadik napon pedig a spanyolok országos konferenciáján vettünk részt.

A tanácskozás témája az Európai Charta első tervezetének megvitatása volt. A tervezetet a francia delegáció készítette. Hét pontból állt, foglalkozott a kapcsolatügyeletek céljával, szerepével, tárgyi és személyi feltételeivel, körvonalazta azoknak a körét, akik igénybe vehetik, azt a tevékenységet, amely a kapcsolatügyeleteken folyik, utalt a szülők, és a gyermek jogaira.

Az anyagot kis csoportokban vitattuk meg. A magyar delegáció két csoportban vett részt, 6 módosító javaslatot tett. A plenáris ülésen 3 javaslatunkat elfogadták, egyet hosszas vita után a következő évi találkozón megtárgyalandó pontok közé soroltak. Két javaslatot azért nem fogadtak el, mert azok olyan plusz szolgáltatásokra vonatkoztak, amelyek csak nálunk működnek. A mi javaslatunkra került az anyagba az ENSZ Gyermekjogi Egyezmény I. rész 9/3. cikkejére való hivatkozás, és az a kitétel, hogy a gyermekétől különélő szülőnek nemcsak joga, hanem kötelessége is a kapcsolattartás. A szülők közötti egyezségre törekvés igényének a szövegbe való beleírása is a mi kezdeményezésünkre történt. A gyermek érdekében történő lépésről –lépésre haladás követelménye is közel állt az elfogadáshoz, de szemantikai kérdések merültek fel, kifutottunk az időből. Végül úgy döntöttünk, hogy a következő év elején Genfben, vagy Brüsszelben találkozunk ismét, addig e-mailen tartjuk a kapcsolatot, csiszoljuk a szöveget. Arra az esetre, ha a következő alkalommal sem sikerülne befejezni a Charta szövegezését, felajánlottam, hogy a 2004- őszén esedékes VI. Országos Találkozónk idején szívesen látjuk a tanácskozás résztvevőit. A meghívást elfogadták. A tanácskozáson végig egyenrangú félként vettünk részt, ismerték eredményeinket, hiszen az angol delegáció vezetőjét tájékoztatták a V. Találkozónkon részt vett kollégái, a nemzetközi szövetség francia elnöke pedig 2000 nyarán járt nálunk. Most felajánlotta a szövetségbe való belépést. Már a meghívóban követendő példaként emelték ki, hogy Magyarországon már törvény szabályozza a kapcsolatügyeletek létrehozását, és érdeklődéssel várják a magyarok erről szóló beszámolóját. Mi ennek megfelelően készültünk, és alkalmat találtunk rá, hogy elmondjuk a gyermekvédelmi közvetítői tevékenységről szóló előterjesztés jelenlegi változatát is, amely egybevág az angol gyakorlattal. A legnagyobb érdeklődést a spanyol delegáció mutatta, mert ők is éppen ebben a fázisban vannak. A tanácskozáson részt vett a minisztérium képviselője is. A tanácskozás ideje alatt poszteren mutattuk be a módszerünket, amely szintén nagy érdeklődést váltott ki. Az Ellenőrzött Kapcsolatügyeletek Spanyol Szövetségének elnöke kérésére a nemzeti konferenciájukon is kifüggesztettük a posztert, amit végül a kérésére ott is hagytunk. A tanácskozás többi résztvevője E.mailben kérte a módszer leírását.

Összegezve a találkozót egyértelműen sikeresnek ítélem meg, befogadtak bennünket, szakmailag egyenrangú partnerek voltunk, óráról órára nőtt a tekintélyünk. Jó kapcsolatot alakítottunk ki a spanyolokkal, a nemzetközi szövetség francia elnökével, nagy érdeklődést mutattak irántunk a belgák és a németek, az utolsó napon a svájciak is, komoly szakmai csatározások után barátsággal váltunk el a franciáktól is, az angolok pedig végig a szövetségeseink voltak. A közeli jövő teendői közé tartozik, hogy elküldjük egymásnak a munkánkról szóló információkat, tájékoztatjuk egymást az országunkra jellemző törvényi keretekről, minisztériumi tervekről, a támogatások módjáról, hogy olyan Chartát tudjunk alkotni, amely lefekteti a minimális, általános követelményeket, amelyeket minden országban be kell tartani, ugyanakkor lehetőséget ad a helyi sajátosságok figyelembe vételére is.

Köszönöm, hogy a Minisztérium az utazási költségek átvállalásával lehetővé tette számunkra ezen a nagyon fontos tanácskozáson való részvételt.

Budapest, 2002-10-05

Dr. Kardos Ferenc
kuratóriumi elnök
Genf, 2004. január 26-27

Szakmai beszámoló 2004

az európai kapcsolatügyeletek országos szövetségeinek tanácskozásáról
(Genf, 2004. január 26-27.)

Résztvevők:
Anglia, Franciaország, Németország, Spanyolország, Svájc, Magyarország országos szövetségeinek delegációi. A belga delegáció nem tudott eljönni, kérte, hogy továbbra is tekintsük az alakuló európai szövetség tagjának.


A magyar delegáció tagjai:
Dr. Kardos Ferenc, a Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szakmai Szövetségének elnöke, Dr. Hubainé Muzsnai Márta, a Kapcsolat Alapítvány kuratóriumának tagja, Szabó Kata kapcsolatügyeleti mediátor


A Nemzetközi Munkaügyi Hivatalban (BIT) megtartott tanácskozás célja:
a Párizsban elkezdett, Salamancában, majd Brüsszelben folytatott munka folytatása volt. Ennek eredményeképpen befejeztük az Európai Kapcsolatügyeletek Chartájának a megszövegezését, és hozzáfogtunk az Európai Kapcsolatügyeletek Szövetsége megalakításának az előkészítéséhez. A reggel 9-től este fél 6-ig tartó rendkívül professzionális módon vezetett, végig konszenzusra törekvő demokratikus ülésen angol, francia és spanyol szinkrontolmácsok segítették munkánkat.


Mi magyarok elsősorban arra figyeltünk, hogy a korábban javaslatainkra bekerült szövegrészek a végleges változatban is szerepeljenek. Örömmel láttuk, hogy ezeket a kitételeket mennyire magukévá tettek a küldöttek. A tanácskozás munkájában aktívan részt vettünk. A végső megfogalmazással elégedettek lehetünk, segíteni fogja a magyar kapcsolatügyeletek munkáját.

A tanácskozásra az angol és a francia delegáció álláspontjának kemény, de végig kulturált stílusú ütköztetése volt jellemző. Főleg nyelvi, szemantikai vita volt, ahol mi magyarok egyszer tudtunk érdemben beleszólni, amikor mindkét nyelvet jól ismerő kolleganőnk, Szabó Kata felhívta a küldöttek figyelmét arra, hogy a francia és az angol szövegezés eltér egymástól, a két küldöttség nem ugyanazt a szöveget tartja a kezében. Ezen kívül a mediátori rutinunkat használva többször tettünk olyan javaslatokat, amelyek a körben forgó vitát megakasztották és továbblendítették. Nagy segítség volt, hogy dr. Hubainé Muzsnai Márta laptopján folyamatosan nyomon követhettük az ülés menetét, visszanézhettük az elhangzottakat (több mint 60 oldalas jegyzet lett ebből, amely a vitavezetés módszertana szempontjából is értékes anyag.)

A szünetekben folytatott tárgyalásaink eredménye: Megkaptuk a franciáktól az etikai kódexüket és működési szabályzatukat. A spanyolok elküldenek egy jól bevált kérdőívet, amely feltérképezi a gondozó szülők attitűdjét. Az angoloktól megkapjuk legújabb gyakorlati kézikönyvüket, standardjeikkel együtt. A németekkel szóban megállapodtunk a közös kutatásunkról. Küldöttségünk külön kérte a svájci szervezőbizottságot, hogy számunkra tegyék lehetővé egy genfi kapcsolatügyelet meglátogatását. A látogatásra nem tudtak lehetőséget biztosítani, de az ügyeletek vezetői készségesen ismertették munkamódjukat.

Egyéb nyereség, hogy megkaptuk minden résztvevő ország beszámolóját francia nyelven arról, hogy milyen náluk a gyakorlat. Érdekes tapasztalat: több delegáció is magyarul kérte anyagainkat (a kapcsolatügyeletekről szóló törvényi rész és a nálunk folyt kutatások érdekelték őket), mondván, hogy van lehetőségük arra, hogy a magyar nyelvű anyagot lefordíttassák.

A tanácskozás második napján az európai szövetség céljairól és jövőjéről esett szó. Az előzőleg beadott javaslatok alapján a franciák tervet készítettek, melyet kiindulópontul vettünk a tervek kidolgozásához. A véglegesen elfogadott célok közül mindegyik megtalálható a magyar delegáció többiekénél szélesebb körű, részletesebb tervezetében.

A tanácskozás végén abban állapodtunk meg, hogy legközelebb május 11-12-én a franciaországi Angletban találkozunk, ahol terveink szerint megalapítjuk az Európai Szövetséget. A részleteket a köztes időben Interneten dolgozzuk ki.

Összefoglalva: fárasztó, de eredményes tanácskozáson vettünk részt. Jelentős lépést tettünk annak érdekében, hogy országos szövetségünk a jövőben érvényesíteni tudja a hazai kapcsolatügyeletek érdekeit.

Genf, 2004. január 28.
                                                                     Szakmai beszámoló 2008
 
A Szövetség egyik legfontosabb feladatának tartja, hogy a sok éves gyakorlati tapasztalaton alapuló 2007. év végén elfogadott kapcsolatügyeleti szakmai protokoll ismertté váljon országosan, azt minden kapcsolatügyelet használhassa a jogi szabályozatlanság ellenére. Ezért egy honlapot is működtetünk, hogy a mediátorok a munkájukhoz szükséges minden információhoz hozzájussanak. A honlapról folyamatosan követhető a jogszabályok változása is. Ezen kívül telefonon is a tagok rendelkezésére állunk. A kliensek is gyakran igénybe veszik szakmai segítségünket.
Mediátoraink nem csak a kapcsolatügyeleteket működtetik, hanem mint akkreditált tanfolyamot végzett mediátorok sok ügyfél ügyében eljárva segítik hozzá ügyfeleiket egy megállapodáshoz, mentik meg őket és gyermekeiket a hosszadalmas és költséges bírósági eljárástól.
A folyamatos információ-áramlás érdekében e-mail-es levelezőrendszert tartunk fent, melyet minden mediátor elérhet az ország bármely pontjáról. Tanulmányoztuk a Skype használatát is főleg a vezetőségi ülések lebonyolítására, mely kiiktatja a költséges személyes találkozásokat, de ezt még jelenleg nem mindenki tudja megoldani anyagi és technikai okok miatt.
Figyelemmel követtük az új Ptk. körüli történéseket. Az új Ptk. tervezett változata ellen is tiltakoztunk a képviselőknél, szükségesnek tartva a mediációra való kötelezést a polgári jog bizonyos eseteiben. Ebben az évben jelentkezésünkre az Országgyűlés is felvette szervezetünket a civil szervezetek nyilvántartásába.
A hozzánk érkezett kapcsolatügyeleti mediációval kapcsolatos panasz ügyekben szervezetünk Etikai Bizottsága eljárt. Ezzel védekezni lehet a szakmai protokollt betartó mediátorokat ért, gyakran méltánytalan támadások ellen. (Az év elején az egyik kapcsolatügyeleten rá is lőttek a mediátorra)
2008 őszén tartottuk VIII. Országos találkozónkat Berekfürdőn. Itt fogadtuk el az MTI-OS rendszerben is megjelenő állásfoglalásunkat. Ebben a MAKAMOSZ felajánlotta a Szociális és Munkaügyi Minisztériumnak és az Igazságügyi és Rendészeti Minisztériumnak a 18 éves kapcsolatügyeleti tapasztalaton alapuló gyakorlatát, szakembereinek segítségét a jogszabályjavas­latok véleményezésében, modellprogramok létrehozásában, adatfelmérések, szociológiai és hatékonysági mutatók rendelkezésre bocsátásában. Felhívtuk az ország különböző régióiban dolgozó mediátorok figyelmét, hogy keressék a kapcsolatot a bíróság és gyámhivatal
munkatársaival. Hívják meg őket a mediációs képzésekre, az alkalmanként szerveződő esetmegbeszélé­seikre. Szorgalmaztuk a két minisztérium együttműködését az egységes mediációs eljárás elérése érdekében.
Ebben az évben kérte fel szervezetünket is az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala (OITH) a mediáció polgári jogban való bevezetésére vonatkozó kísérletre, melyben mediátoraink a Fővárosi Bíróságon és a szegedi Városi Bíróságon vettek részt. Szervezetünk és a szegedi Bíróság közötti korábbi együttműködés tapasztalatait is felhasználva.
Részt veszünk az európai kapcsolatügyeletek nemzetközi szervezete (CEPREP) munkájában is, melynek alapító tagjai vagyunk. A CEPREP egyik meghívott francia munkatársa tartott nagyon hasznos előadást Berekfürdőn a franciaországi gyermekvédelemről, mediációról, az ottani kapcsolatügyeletek helyzetéről.
                                                                      Szakmai beszámoló 2009
 
Minden év alapvető feladata a szövetség részéről a kapcsolatügyeleti mediátorok napi munkájának támogatása. Ennek érdekében a honlapunkon és az e-mail levelezési rendszeren keresztül folyamatosam felhívjuk a tagság figyelmét a munkánkat érintő jogszabályi változásokra, hírekre, eseményekre, határidős jelentésekre. (pl. statisztika)
A fentiek érdekében a mediációt, a kapcsolatügyeleteket érintő cikkek, műsorok összegyűjtése, az elérhetőség megadása. A kapcsolatügyeletek napi gyakorlatában felmerülő jellemző esetek közös elemzése, tanulságok levonása.
2008 őszén tiltakoztunk az új Ptk. tervezet beadott módosítása ellen, mely csak javasolhatóvá tette volna a bíróságnak, gyámhivatalnak a családjogban a mediációt. Ennek hatására 2009. februárban visszavonták ezt a módosító indítványt.
Folyamatosan képviseljük, és a gyakorlatban igyekszünk megvalósítani a gyermek mindenek feletti érdekét gyakran a szülők jogainak, érdekének ellenére is. Ennek érdekében alakítottuk ki álláspontunkat a közvetítői törvény módosítási javaslatához, a mediátorok képzésével foglalkozó jogszabályhoz az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium (IRM) felkérésére. Felhívtuk a jogalkotók figyelmét (IRM, SZMM) az egymásnak ellentmondó jogszabály-tervezetekre, mely ellehetetleníti a mediátorok jogkövető munkáját.
A szakterületünket érintő könyvekre, kiadványokra, szakmai anyagokra felhívtuk a tagság figyelmét, az interneten elérhető anyagokat megküldtük a tagoknak. A CSALÁDJOG c. szakmai folyóiratban szakmai cikket jelentetünk meg. Az egyik alapító alapítványunk kialakította és folyamatosan fejleszti és végzi a kapcsolatügyeleti mediátorok képzését az országban egyedülállóan.
A tevékenységünkkel összefüggésbe hozható intézményekkel együttműködünk. Ebben az évben részt vettünk az Igazságügyi Hivatal által rendezett Jogi Segítségnyújtás Napja c. rendezvényen. Együttműködési szerződést kötöttünk a Betegjogi, Ellátottjogi és Gyermekjogi Közalapítvány-al (Begyka)
Folytattuk az elmúlt évben elkezdett, az Országos Igazságszolgáltatási Tanács Hivatala (OITH) által kezdeményezett, a bírósági mediáció alkalmazására vonatkozó projektet.
A Gyermekjogi Egyezmény 20 éves évfordulója alkalmával az ombudsmanhoz fordultunk felhívva a figyelmet a szülő-gyermek kapcsolattartás jogi anomáliáira, a gyermekjog sérülésére.
A Magyar Telecom felhívására egy honlapépítő versenyen első helyezést elérve kaptunk egy honlapot.
A berekfürdői Országos Találkozót akkreditáltattuk, neves szakemberek tartanak előadásokat.
A költségvetési törvényt figyelemmel kísérve jeleztük a tagságnak a képzések normatív támogatásának lehetőségét.