Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szakmai Szövetsége
Akadálymentes nézet
Futófény
Adója 1 %-ával támogatja a gyermek és a különélő hozzátartozói  kapcsolatát.
Névnapok
Köszöntjük minden kedves Ákos, Bátor nevű olvasónkat! Ma 2020. február 28. van.
Bejelentkezés
Betöltés...
Szakmai anyagok
relIndexasc
Számláló
Betöltés...
Írjon nekünk!
Címzett
Név
E-mail
Üzenet
KÖZLEMÉNY
 
 
Tisztelt MAKAMOSZ-tagok és érdeklődők!
 
Sajnálattal közöljük, hogy a Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Szakmai Szövetségének idén október 11-13. között Berekfürdőre tervezett KONFERENCIÁJA - anyagi nehézségek miatt - ELMARAD.
Az ígért támogatások elmaradtak, a szociális ágazatban dolgozó tagok a 30.000 forint körüli konferenciadíjat közalkalmazotti fizetésükből kifizetni nem tudják, ezért az idén 10 éves szövetség nem ünnepel.
 
Megértéseteket kérve, üdvözlettel: MAKAMOSZ-vezetőség
 
2010. szeptember 30.
 
1 %-os felajánlás felhasználása
A Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szakmai Szövetsége
(adószám:18181517-2-42) ezúton mond köszönetet azoknak a magánszemélyeknek,
akik a 2006. évi személyi jövedelemadójuk 1%-át a Szövetség részére
ajánlották fel. A felajánlott 7.102.- Ft összeget szervezetünk 2009. évben
kívánja felhasználni céljainak megvalósítására.
Bp. 2008.10.22.
Vezetőségi ülés 2009. február 06 Budapest.
A hattagú vezetőség megtartotta ez évi első (1/2009) ülését.
  • Egyeztettük a feladatokat az OME képviselőivel. Az IRM-OME szerződés alapján mediátoraink részt  vesznek a polgári jogi közvetítés és a bírósági eljárás kapcsolatát modellező kisérletben.
  • Körvonalaztuk a vezezőség tagjai közötti munkamegosztást.
  • Beszéltünk az elkezdődött tagnyilvántartás (adatok pontosítása) nehézségeiről.
  • Levelező-lista, honlap jelenlegi állapotát megbeszéltük.
  • Tagfelvételi kérelem megbeszélése.
Figyelem!
A MAKAMOSZ felhívása az Országgyűlés valamennyi képviselőjéhez!
A válás során a gyermekeik érdekét gyakran a saját szüleik sem veszik figyelembe.
Tisztelt Képviselő Hölgyek és Urak!
A Magyar Kapcsolatügyeleti Mediátorok Országos Szakmai Szövetsége (MAKAMOSZ) – pártállástól függetlenül – az alábbi felhívással fordul Önökhöz.
Az Országgyűlés előtt folyamatban lévő, a Polgári Törvénykönyvről szóló T/5949. számú törvényjavaslathoz T/5949/59 számmal közös módosító javaslatot nyújtott be négy országgyűlési képviselő, melynek az a lényege, hogy a törvényjavaslat 3:176. §-ának (5) bekezdése és a 3:181. §-a akként módosuljon, hogy a külön törvényben meghatározott közvetítői eljárást a bíróság, ill. a gyámhatóság csak javasolhassa, és indokolt esetben se kötelezhesse a szülőket a közvetítés igénybevételére.
Ez a módosító javaslat az alábbi szempontkat nem veszi figyelembe:
 Az Európa Tanács Miniszteri Bizottságának a családi közvetítésről szóló (R) 98 1. sz. Ajánlását, mely ilyen esetekben a közvetítésre való kötelezést ajánlja a tagállamoknak. Több demokratikus országban ez már gyakorlat. Nem veszi figyelembe a módosító javaslat azt, hogy a válófélben lévő szülők egy része olyan pszichés állapotban van, hogy a legkevésbé sem tud a gyermeke érdekére figyelni a másik szülővel folytatott konfliktusában. A szülők egy részét indokolt esetben kell, hogy a hatóság kötelezze a közvetítés igénybevételére, vagy legalábbis elkezdésére. A szülők  együttműködni kötelesek válás után is a gyermekeiket érintő kérdésekben. Nem veszi figyelembe a javaslat a gyermek mindenek feletti érdekét, azt, hogy a gyermeknek van elsősorban szüksége és joga a különélő szülővel való kapcsolattartáshoz, amit a hatósági kötelezés jobban biztosít, mint ha csak javasolhatja azt. A szülők egy része ma sem él a hatóság által ajánlott közvetítői eljárás lehetőségével, nem képviseli gyermeke érdekét. Így a gyermek érdeke sérül.
Támogatjuk egy, a családi-kapcsolattartási ügyekben alkalmazható kölön törvény megalkotását, mely tartalmazza a gyermekvédelmi közvetítői eljárás szabályait is.
A módosító javaslat indokolása részben nem helytálló, különösen nem 2009. január 1-jét követően. A közvetítői eljárás ugyanis olcsóbb és rövidebb a bírósági eljárásnál. Az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. törvény 58. §-a szerint megegyezés esetén lényegesen csökken az illeték, illetve 2009 januárjától le is lehet írni az illetékből 50.000 Ft-ig a közvetítői eljárás díját. Tehát ha a szülő a közvetítői eljárást választja, az nemhogy plusz költséget nem jelent, hanem a bírósági eljárásnál lényegesen gyorsabb és olcsóbb, és nem csak a szülőnek, hanem az államnak is – mutat rá a fentebb említett ajánlás.
A módosító javaslat ellentmond e területen szerzett 18 éves gyakorlati tapasztalatunknak is.
Amikor szavaznak a fenti javaslatról, gondoljanak a gyermek érdekében álló, és általunk fontosnak tartott szempontokra is.                                                         
Vezető cikk címe
Eredményre vezetett a felhívás!
Visszavonták  a Ptk. tervezet T/5949/59 sz. módosító indítványát.
A módosító indítvány arra vonatkozott, hogy a hatóságok  válás, gyermekelhelyezés, kapcsolattartási ügyekben ne kötelezhessék a szülőket a mediáció igénybevételére, csupán csak javasolhassák azt.
A MAKAMOSZ már korábban  állásfoglalásban üdvözölte a Ptk.  javaslatban megfogalmazott kötelező mediáció intézményét.
A módosító javaslat megjelenésekor  felhívással fordultunk a képviselőkhoz, melyben utaltunk arra, hogy nemzetközi egyezménnyel, ET ajánlással is ütközik a módosító javaslat.  Felhívásunkat eljuttattuk a frakciókhoz is. A Kapcsolat Alapítvány elnöke dr. Kardos Ferenc is nyílt levélben fordult a képviselőkhöz ebben a témában.
Az alábbi linkre kattintva olvasható a módosító indítvány visszavonása:
 
A kihirdetett, de még nem hatályos új Polgári Törvénykönyv.
A törvénykönyv szabályozza életünket a bölcsőtől a sírig.
Szervezetünk mediátorai közel húsz éve találkoztak azzal a problémával, hogy a válófélben lévő vagy különélő szülők és a gyermekeik érdeke gyakran eltérnek egymástól. A jogalkalmazás során a bíró bár érezte, hogy a szülők a gyermekeket használják fel az egymás elleni harcukban, de kevés eszköz volt a kezében, hogy ezt korrigálhassa. Most egy lehetőséggel több lesz, amivel élhet a bíró: bizonyos esetekben kötelezheti a szülőket a mediáció igénybevételére. Ez egyezik a gyermek legjobb érdekével is. 
 
A Polgári Törvénykönyv elsősorban a gyermek jogaként fogalmazza meg a gyermek és a különélő szülője közötti kapcsolattartást. A szülőnek nem csak joga, de kötelessége is, hogy gyermekével kapcsolatot tartson. A gyermeket gondozó-nevelő szülő kötelessége, hogy a gyermek és a különélő szülő közötti kapcsolattartást elősegítse,  fenntartsa. Nem nevelheti a gyermeket a különélő szülő ellen.
 
Az 2009. évi CXX. törvény a Polgári Törvénykönyvről  a Magyar Közlöny 2009. évi 165. számában jelent meg.
A közvetítői névjegyzékben szereplők adatszolgáltatására szolgáló adatlap (2008)
Leadási határidő: 2009. január 31.  Ide kell elküldeni         fax: 06 1 4413642
Az Igazságügyi és Rendészeti Minisztérium által nyivántartott közvetítők (mediátorok) 2008. évi tevékenységükröl adatlapot kötelesek kitölteni. Az adatlapot annak is ki kell tölteni, akinek nem volt kliense 2008-ban. Innen lehet letölteni az adatlapot.
 
Innen lehet letölteni az adatlapot.
 
A honlap készítő verseny eredménye.
A Magyar Telecom "Egalnet" (internettel az egyenlő esélyekért) c. honlapkészítő versenyén a non-profit szervezetek kategóriában I. helyezést ért el a MAKAMOSZ honlapja.
 
2009. december 07.-én volt a díj átadási ünnepség a Magyar Telecom Budapest, Krisztina körúti székházában.
 
Több kategóriában hírdettek eredményt. A MAKAMOSZ honlapja a non-profit szervezetek kategóriájában 87 honlap közül ért el első helyezést.
Az első díj ebben a kategóriában a képen látható ALBACOMP laptop volt.
 
                        
2009. dec. 07.
 
Helyezettek, képek, rövid videó:
 
A 2009.- évi személyi jövedelemadó 1 %-ának felajánlása.
Ebben az évben is támogathatja személyi jövedelemadója 1 %-ával  szervezetünket- ezáltal a szülőjétől különélő gyermek és a szülő kapcsolattartását.
 
Elektronikus bevallás esetén:
 
 Az APEH 953-D nyomtatványának kitöltésével rendelkezhet személyi jövedelelmadójának 1 %-áról.
 
Le kell tölteni majd telepíteni az ANYK-AbevJava programot . Ezt követően be kell tölteni a 0953 nyomtatványt.
 
Hagyományosan:
 
De ha ez túl bonyolult, az APEH csomagban is megtalálható a nyomtatvány.
A MAKAMOSZ adószáma: 18181517-2-42